slide-1slide-3

Advokat Nils Fagrenius AB

Jag är specialiserad på brottmål, mål om LVU samt arvs- och familjerättsliga avtal. Har du juridiska frågor inom dessa områden är det mig du ska kontakta!

Kontakta mig när du behöver rättslig hjälp!

Verksamhetsområden

Jag verkar i huvudsak inom tre olika verksamhetsområden som jag har specialiserat mig på.

Mina verksamhetsområden

Rättshjälp m.m.

I många fall bekostas det arbete jag utför åt klienten i domstolarna av staten.

Mer om rättshjälp

Skicka fråga